Monday, 19 June 2017

Akibat Serangan Virus KomputerAkibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer itu bermacam-macam. Berikut akan dituliskan akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer antara lain:
 
Akibat Serangan Virus Komputer
Akibat Serangan Virus Komputer
Akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer  Yang pertama ialah menghabiskan memori atau ruang dalam media penyimpanan.

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer yang kedua ialah mengganggu kerja memori sehingga mengakibatkan kerja memori menjadi pelan.

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer yang ketiga ialah mempengaruhi kerja komputer secara menyeluruh.

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer yang ke empat ialah file yang terdapat dalam komputer dapat di rusak oleh virus komputer itu.


Akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus komputer yang kelima ialah dapat merusak perangkat keras dalam sebuah komputer dalam jangka waktu yang lama. 

No comments:

Post a Comment